Java Programlama: Exception Handling

[cc lang=’java’]
package serefakyuz.com;

public class exceptionHandling
{
public float divideValues(int a, int b)
{
try
{
return a/b;
}
catch(Exception ex)
{
try
{
int bolum = 2/0;
}
catch(Exception ee)
{
System.out.print(“ikinci try bloğu\n”);
}

System.out.print(“ilk try blogu” + ex.getMessage() + “\n”);
return 0.0f;
}
finally
{
System.out.print(“Finally her zaman çalışır\n”);
}
}
}
[/cc]

[cc lang=’java’]
package serefakyuz.com;

public class mainClass
{
public static void main(String[] args)
{
exceptionHandling exHand = new exceptionHandling();
System.out.print(“Dönen değer: ” + exHand.divideValues(10, 0));
}
}

[/cc]

Java Programlama: Multithreading

[cc lang =’java’]
package serefakyuz.com;

public class threading implements Runnable
{
String a;
int beklemeSuresi=100;
public threading(String a)
{
this.a = a;
}
public void run()
{
try
{
System.out.print(a);
Thread.sleep(beklemeSuresi);
}
catch(Exception ex)
{
System.out.print(ex.getMessage());
}
}
}

[/cc]

[cc lang =’java’]
package serefakyuz.com;

public class threadingTest
{
public static void main(String[] args)
{
Thread thread1 = new Thread(new threading(“seref”));
Thread thread2 = new Thread(new threading(“akyuz”));
Thread thread3 = new Thread(new threading(“.com”));

thread1.start();
thread2.start();
thread3.start();
}
}
[/cc]

executorService ile
[cc lang =’java’]
package serefakyuz.com;

import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;

public class threadingTest
{
public static void main(String[] args)
{
threading thread1 = new threading(“seref”);
threading thread2 = new threading(“akyuz”);
threading thread3 = new threading(“.com”);

ExecutorService eS = Executors.newCachedThreadPool();
eS.execute(thread1);
eS.execute(thread2);
eS.execute(thread3);

eS.shutdown();
}
}
[/cc]

Android Oyun Programlama Ders 9: Geometrik Şekiller Olşturma

Android oyun programlama derslerinin dokuzuncusunda, yedinci dersteki top sektirme uygulamasında kullandığım ama değinmediğim bir konuyu, geometrik şekiller oluşturma ve body özelliği kazandırma işlemlerini bu derste göstereceğim.

Android’de geometrik şekiller için çeşitli sınıflar bulunmakta. Rectangle sınıfı ve Circle sınıfını kullanarak, bu derste geometrik şekillerle ilgili bir uygulama örneğini yayınlayacağım.

Projeler

  • IcyAirHockey Oyunu

Android tabanlı mobil oyun

  • Futboo Oyun

Android tabanlı mobil oyun