C sharpta Dosyaya Veri Yazma ve Dosyadan Veri Okuma

C#’ ta klasör oluşturma ve silme aşamalarını örnek kodlarla birlikte burada anlatmıştım. Bu yazının konusu da bir dökümandan veri okuma ve dökümana veri kaydetme işlemidir. Bu dökümanlar txt uzantılı bir text dosyası ya da doc uzantılı bir word dosyası olabilir. Öncelikle c sharpta dosya işlemleri yapabilmek için  “System.IO” namespace’ i eklenmeli. Konunun örneği için ben bir form uygulaması hazırladım. Form üzerindeki elemanları yandaki resimden görebilirsiniz. Kodda da karşılaşacağınız için öncelikle form elemanlarının isimlerini vermekte fayda var.

 • Okuma Dizinin Belirtildiği Textbox(Üstteki): txt_okumaYeri
 • Metnin Çekildiği Textbox (Ortadaki): txt_metinDuzeltmeAlani
 • Yazma Dizinin Belirtildiği Textbox(Alttaki): txt_kayitYeri
 • Metni Getir Butonu: btn_metniGetir;
 • Metni Getir Butonu: btn_metniKaydet

Kod kısmına kısaca değinecek olursak, System.IO kütüphanesinin getirdiği iki class okuma ve yazma işlemlerinde kullanılabilir. Bu classlardan “StreamReader”, okuma işlemini gerçekleştiren metodlar içerirken; “StreamWriter” , yazma işlemini gerçekleştiren metodları içinde barındırır. Bu metodların kod içindeki kullanımları da aşağıdaki gibidir.


Veri Okuma metodu:

StreamReader oku=new StreamReader(@”Döküman Dizini ve Adı Burada Belirtilir” ); MetninÇekileceğiYer=oku.ReadToEnd();

Veri Yazma metodu:

StreamWriter yaz = new StreamWriter(@”Döküman Dizini ve Adı Burada Belirtilir“); yaz.WriteLine(KaydedilecekMetin); yaz.Close();

Kısaca kodların kullanım şekillerine değindim. Uygulamayı anlattıktan sonra kodları aşağıdan inceleyebilirsiniz. Resimde de görüldüğü gibi en üstteki textbox a, veri çekilecek dökümanın dizini, isim ve uzantıyla birlikte yazılıyor. “Metni Getir” butonuyla ortadaki textbox a, dökümanın içeriği olan metin getiriliyor. Bir diğer işlev olan kaydetme işlemi ise en alttaki textbox ve butonla yapılıyor.  Ortadaki textbox ta bulunan metni, kaydet butonu ile alttaki textbox ta belirtilen yoldaki dökümana kaydediliyor. Eğer belirtilen dizinde o isimde bir döküman yoksa, belirtilen isimde ve türde bir döküman oluşturulup textbox içeriği yine dökümana kaydediliyor. txt text dosyasından ve doc word dökümanından veri okuma ve bu dökümanlara veri kaydetme işlemleri bundan ibaret, aşağıdan kodu inceleyebilirsiniz…

[cc lang='csharp' ]
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;

namespace readingAndWritingDocuments
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    //Verileri dökümandan okuma kodu
    private void btn_metniGetir_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      StreamReader oku = new StreamReader(@"" + txt_okumaYeri.Text);
      txt_metinDuzeltmeAlani.Text = oku.ReadToEnd();
    }

    private void btn_metniKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      StreamWriter yaz = new StreamWriter(@"" + txt_kayitYeri.Text);
      yaz.WriteLine(txt_metinDuzeltmeAlani.Text);
      yaz.Close();
    }
  }
}
[/cc]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir