C sharpta SQL Veritabanı Da İçeren Program Setup' ı Oluşturma

Visual Studio’ da C sharp ile bir veritabanı projesi yaptınız. Bu projenin başka bilgisayarlarda çalışabilmesi için veritabanının da setup içerisinde gömülü olması gerekir. Peki bir projenin setup’ ı nasıl oluşturulur? SQL veritabanı bu setup içine nasıl gömülür? Bu soruların cevaplarını resimli anlatımlarla, yazının devamında bulabilirsiniz.

Öncelikle basit bir veritabanı programı hazırlayarak işe başlayalım. Program, genel olarak  bir datagrid içeriyor ve veritabanındaki bilgileri, butonun “click event” inde datagride aktarıyor. Makale konusunun dışına çıkmamak için kod ayrıntılarına girmeyeceğim.

NOT: İlerde kullanılacak bazı sınıflar için formu içeren class içine şu namespace’ ler eklenmelidir.

using System.Diagnostics;   //Process sınıfı için eklediğim namespace

using Microsoft.Win32;      //Registry sınıfı için eklediğim namespace

[cc lang='csharp' ]
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  select();
}    

private void select()
{
  string connStr = @"Data Source=SEREF-PC\SQLEXPRESS;Initial Catalog=deneme;Integrated Security=True";
  SqlConnection conn = new SqlConnection(connStr);
  conn.Open();
  SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM tbl_temelBilgiler", conn);
      
  // DataSet nesnesi oluştur
  DataSet ds = new DataSet();
      
  //DataSet' i doldur
  adapter.Fill(ds, "MyTable");
      
  // this.dataGrid1.SetDataBinding(ds,"MyTable"); ya da
  this.dataGrid1.DataSource = ds.DefaultViewManager;
}
[/cc]

Projeye Bir Setup Projesi Eklemek

Projenin bir setup’ ını oluşturmak için öncelikle projeye bir setup projesi Okumaya devam et “C sharpta SQL Veritabanı Da İçeren Program Setup' ı Oluşturma”