C sharpta Veritabanı İşlemleri: Veri Çekme

Bu yazımda da veritabanı işlemlerine devam ediyorum. Bir önceki yazımda veritabanına veri kaydetme işlemini anlatmıştım. Bu günün konusu ise veritabanından veri çekme işlemi olacak.

Ben aşağıda vereceğim örnekte verileri, eklediğim textbox’ lara çektim. Bu veriler tablo halinde bir datagrid’ e de çekilebilirdi. İlk yapılacak işlem yine bağlantı oluşturup bu bağlantıyı açmak olacak. Ardından veritabanındaki verileri bir kritere göre çekmemiz gerekecek. Bu kriteri de sorgu stringinde belirleyeceğiz. Ben örnekte, TC kimlik numarasını yazdığım kayıtın verilerini çektim. Ama istersek yaşı 25′ ten küçük olanlar, ya da adı “Ali” olanlar şeklinde de çekebilirdik. Bunu da yine sorgularda belirtiyoruz.

Olaya biraz derinlemesine bakarsak, çekilen verilerin textbox’ a yükleninceye kadar bir şekilde saklanması gerekir. Yani bir aracıya ihtiyacımız var. Bu aracı da SqlDataReader’ dır. SqlDataReader, verileri veritabanından okur ve hafızasında saklar. SqlDataReader sınıfından oluşturduğumuz nesne aracılığı ile de bu bilgileri textbox’ lara yükleyebiliriz.

[cc lang = ‘csharp’]
using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
private void btn_query_Click(object sender, EventArgs e)
{
string connStr = @”Data Source=SEREF-PC\SQLEXPRESS;Initial Catalog=deneme;Integrated Security=True”;
SqlConnection conn = new SqlConnection(connStr);
conn.Open();
string sorgu = “SELECT * FROM tbl_temelBilgiler WHERE TcKimlikNo= ‘” + txt_tcKimlikNo.Text + “‘”;
SqlCommand cmd = new SqlCommand(sorgu, conn);
SqlDataReader cikti = cmd.ExecuteReader();
if (cikti.Read())
{
txt_ad.Text = cikti[“ad”].ToString();
txt_soyad.Text = cikti[“soyAd”].ToString();
txt_yas.Text = cikti[“yas”].ToString();
}
else
{
MessageBox.Show(“Kayıt Bulunamadı…”);
}
conn.Close();
}
[/cc]

Veri çekme işlemi de bu şekildeydi. Anlaşılmayan bir nokta olursa yorumlarla iletebilirsiniz. İyi çalışmalar…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir