C sharpta Veritabanı İşlemleri: Veri Kaydetme

Bir önceki yazımda veritabanına bağlanma işlemlerini anlatmıştım. Bu yazımda ise veritabanına veri ekleme işlemini örnek kodlarla anlatacağım. Veritabanı bağlantısı hakkında bilgisi olmayanlar, buraya göz attıktan sonra bu konuya bakarlarsa daha faydalı olur.

Veritabanı işlemlerinde, veritabanı komutları kullanılır. Ben de bu örnekte SQL komutları kullandım. Veritabanı adının “deneme”, oluşturulan tablo adının da “tbl_temelBilgiler” olduğunu varsayarak programı açıklayacağım.  SQL’ de veri ekleme komutu “INSERT” tür. Kullanımı ise şu şekildedir: “INSERT INTO tabloAdi(Sutun1, Sutun2, Sutun3, Sutun4) VALUES(‘deger1’, ‘deger2’, ‘deger3’, ‘deger4’)”

Kodu incelediğinizde eminim daha iyi anlayacaksınız. Kısaca özetlersek, önce bağlantı kurup bu bağlantıyı açtım. Ardından “sorgu” stringine SQL komutları ile yapacağım işi atadım. Bu sorgu stringini de SqlCommand sınıfından cmd nesnesini türetirken, conn nesnesiyle birlikte consructor’ a gönderdim. Yine cmd nesnesi aracılığı ile “ExecuteNonQuery” metodunu çağırdım ve bağlantıyı kapattım.

[cc lang = ‘csharp’]
using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
private void btn_save_Click(object sender, EventArgs e)
{
string connStr = @”Data Source=SEREF-PC\SQLEXPRESS;Initial Catalog=deneme;Integrated Security=True”;
SqlConnection conn = new SqlConnection(connStr);
conn.Open();
string sorgu = “INSERT INTO tbl_temelBilgiler(TcKimlikNo,ad,SoyAd,yas) VALUES(‘” + txt_tcKimlikNo.Text + “‘,'” + txt_ad.Text +
“‘,'” + txt_soyad.Text + “‘,'” + txt_yas.Text + “‘)”;
SqlCommand cmd = new SqlCommand(sorgu, conn);
cmd.ExecuteNonQuery();
conn.Close();
MessageBox.Show(“veriler başarıyla eklendi…”);
}
[/cc]

ExecuteNonQuery metoduna da kısaca değinmek istiyorum. Bu metod, geriye etkilenen satır sayısını integer türünde döndürür. SQL komutunun veritabanı üzerinde icra edilmesine yardımcı olur.

Bu yazının da sonuna geldik, sağlıcakla kalın…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir