C Dilinde Döngüler

Bu yazıda, programlama dillerini vazgeçilmez elemanları olan döngüleri anlatıyorum. Döngüler, bilgisayar programlamada işimizi kolaylaştıran, bizi büyük zahmetlerden kurtaran elemanlardır. Yazının devamında while, do-while ve for döngülerinin, örneklerle beraber anlatımını bulabilirsiniz.

1. While Döngüsü

While(ifade)
{
Deyimler;
}
Örnek: 

#include
void main()
{
int vize,final;
int sayac=1;
while(sayac<=3)
{
printf(“n%d. ogrencinin vize notu:    “,sayac);
scanf(“%d”,&vize;);
printf(“%d. ogrencinin final notu:   “,sayac);
scanf(“%d”,&vize;);
sayac++;
}
}

Şeklinde kullanılır. Bu ifade doğru olduğu sürece döngü çalışır. Döngünün sonuna gelindiğinde ifade tekrar kontrol edilir doğru ise döngü tekrar çalışır. Döngü ifadenin yanlış olması durumuna kadar çalışmaya devam eder. İfade yanlış ise döngü atlanır.


Dikkat:Döngüler yapısı gereği 2 ye ayrılır.Sayaç kontrollü döngüler ve nöbetçi kontrollü döngüler. Sayaç kontrollü döngüler döngünün kaç kez tekrarlanacağının bilindiği durumlarda kullanılır. Örneğin 10 öğrenci için 10 kez tekrarlanacak. Nöbetçi kontrollü döngüler ise döngünün kaç kez çalışacağı belli değildir. Bu gibi durumlarda döngü içerden kontrol edilir.

2. Do – While Döngüsü
do
{
Deyimler;
}
While(ifade);

3. For Döngüsü

Sayaç kontrollü döngülere örnek olarak for döngüsü verilebilir. for döngüsünde döngünün sınırları ve sayacın artma, azalma durumu belirlenir. Aşağıda, yukarda while döngüsü ile yapılan örneğin aynısını for döngüsü ile de yaptım. Küçük farkları, örnekleri inceleyerek görebilirsiniz.

for(ifade1;ifade2;ifade3)

{
Deyimler;
}

Örnek:

#include
void main()
{
int vize,final;
int sayac;
for(sayac=1;sayac<=4;sayac++)
{
printf(“n%d. ogrencinin vize notu:    “,sayac);
scanf(“%d”,&vize;);
printf(“%d. ogrencinin final notu:   “,sayac);
scanf(“%d”,&vize;);
}
}

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir